چرا پول ارباب بدی است ولی خدمتگزار خوبی است

چرا پول ارباب بدی است ولی خدمتگزار خوبی است

«پول ارباب بدی است اما خدمت‌گزار خوبی است» توصیه‌ای است به پرهیز از ثروت پرستی ولی استفاده‌ی به جا ومناسب از آن

********

چرا پول ارباب بدی است ولی خدمتگزار خوبی است؟
اگر ثروت و پول بر انسان حاکم باشد، آگاهی و معرفت را از انسان خواهد گرفت و انسان را به هر سمت و سویی خواهد کشاند. انسان باید پول و ثروت را در اختیار خود بگیرد و در جهت خوب و مثبت به کار بگیرد و حاکم و فرمانروای پول خود باشد.

تاریخ ارسال : 24 می 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com