به بومیان قاره آمریکا چه گفته می شود مطالعات هشتم

به بومیان قاره آمریکا چه گفته می شود

به بومیان قاره آمریکا چه گفته می شود مطالعات هشتم ?

سرخپوست

سرخ‌پوست یا بومیان آمریکا به بومیان قارهٔ آمریکا؛ شمالی، جنوبی و مرکزی در دوران پیشاکلمبی گفته می‌شود. سرخ‌پوست‌ها از نژاد زرد هستند، اما پیش‌تر می‌پنداشتند که یک گروه نژادیِ جداگانه‌اند. کریستف کلمب پس از کشف آمریکا و دیدن این افراد بر این باور بود که اینان هندی‌های سرخ هستند.

برخی قبایل سرخ‌پوستان به مدت دو قرن در بردگی سفیدپوستان بودند. سران قبیله‌های سرخ‌پوست در کانادا با فرانسویان و انگلیسی‌ها پیمان‌نامه‌هایی امضا کردند تا آشتی در مناطق سرخ‌پوستی برقرار شود.

تاریخ ارسال : 26 می 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com