در شرح حال نویسی به چه نکاتی باید توجه کرد

در شرح حال نویسی به چه نکاتی باید توجه کرد

در شرح حال نویسی باید به 3 نکته توجه کنی !

1 ) زمان و محل تولد

2 ) محل زندگی و وقایع مهم زندگی

3 ) ویژگی‌های خلقی و جسمی


شرح حال، گزارشی است که فرد به طور کتبی درباره ٔ زندگی خود می دهد.

این گزارش ممکن است مربوط به گذشته، حال، آینده باشد؛ درباره ٔ گذشته مانند:

تجربیات دوران طفولیت یا دوران دبستان، در مورد حال مانند مطالبی مربوط به علایق و خصوصیات خود، و درباره ی آینده مانند:

طرح ریزی مربوط به شغل و چگونگی کسب درآمد و گذراندن زندگی.

یکی از ویژگیهای سودمند شرح حال نویسی آن است که فرد مورد خودبه تفکر و بررسی می پردازد و توانایی بیشتری در خودشناسی به دست می آورد.

در عین حال، اطلاعاتی که ازطریق شرح حال نویسی به دست می آید، می تواند بهتر از سایر فنون، به ما در شناخت حالت های عاطفی، نگرش ها، و سایر خصوصیات شخصی دانش آموز کمک کند.

در شرح حال نویسی ها، دانش آموزان مطالبی در مورد وضع فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی یا خاطرات خود از مدرسه می نویسند.

گاهی اوقات، دانش آموزان به نوشتن نامه هایی به مشاوران خود می پردازند ودر این نامه ها درباره ٔ خود، مطالبی مطرح می سازند.

این گونه نامه ها را می توان یک نوع شرح حال نویسی محسوب کرد.

تاریخ ارسال : 24 می 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com