چرا هر امر به معروف و نهی از منکر یک موفقیت است دینی نهم

چرا هر امر به معروف و نهی از منکر یک موفقیت است دینی نهم

سوال دینی نهم > چرا هر امر به معروف و نهی از منکر یک موفقیت است ؟

زیرا اگر به نتیجه برسد ،علاوه بر پاداش الهی به اصلاح اطرافیان و جامعه کمک کرده ایم و اگر هم به نتیجه نرسد به وظیفه خود عمل کرده ایم و از اجر خداوند بهره برده ایم.

تاریخ ارسال : 11 ژوئن 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com