قسمتی از میله ماهیگیری که قابلیت چرخش دارد

قسمتی از میله ماهیگیری که قابلیت چرخش دارد

شما دارید جدول حل میکنید و به دنبال جواب هستید ؟

قسمتی از میله ماهیگیری که قابلیت چرخش دارد را قرقره میگویند.

تاریخ ارسال : 26 می 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com