دو مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز تیمم کند را بنویسید

مواردی که مکلف باید برای نماز تیمم کند را بنویسید :

1-هنگامی که آب نجس باشد،غصبی باشد،مضاف باشد و…
2- مقدار آب کم و اگه از آن استفاده شود باعث تشنگی انسان شود
3-آب برای اعضای بدن انسان مضر باشد
4-هنگامی که وقت کم و اگه وضو بگیرد وقت کم ب پایان برسد.

اینها 4 مواردی بودند که مکلف باید برای نماز تیمم کند.

تاریخ ارسال : 15 ژانویه 2023
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com