نماز عشا کی قضا میشه (مکارم – سیستانی -خامنه ای و … )

نماز عشا کی قضا میشه

زمان قضا شدن نمازمغرب وعشا از نظر مراجع بدین شرح است:

وقت خواندن نماز مغرب تا زمانی است که به اندازه خواندن یک نماز چهار رکعتی تا نیمه شب شرعی زمان مانده باشد. وزمان خواندن نماز عشا تا نیمه شب شرعی است.

طبق نظرآیات عظام امام، خامنه ای،نوری،سبحانی،خوئی،تبریزی،اراکی، بهجت،صافی،گلپایگانی،
اگر از روى معصيت‏ يا به واسطه عذرى نمازمغرب يا نماز عشا را تا نصف شب نخواند،بنابر احتياط واجب بايد تا قبل از اذان صبح بدون اينكه نيت ادا و قضا كند، بجا آورد.واذان صبح قضامیشود.

طبق نظر آیت الله مکارم :
هرگاه عمداً نماز مغرب و عشا را تا نصف شب نخواند وقت آن گذشته و باید قضا کند، امّا اگر به واسطه عذرى نخوانده باشد باید تا قبل از اذان صبح به جا آورد و نماز او ادا است.

طبق نظرآیت الله فاضل:
اگربه واسطه عذرى نمازمغرب يا نماز عشا را تا نصف شب نخواند،بنابر احتياط واجب بايد تا قبل از اذان صبح بدون اينكه نيت ادا و قضا كند، بجا آورد.واذان صبح قضامیشود.

آیت الله سیستانی:
اگر فرد از روی اختیار، نماز مغرب یا عشا را تا نصف شب نخواند، بنابر احتیاط واجب، باید تا قبل از اذان صبح بدون اینكه نیّت اداء و قضاء كند، آن نماز را به جا آورد، البتّه اگر وقت باقیمانده تا اذان صبح کم باشد مثلاً برای کسی که مسافر نیست، فقط به اندازه خواندن چهار رکعت یا کمتر وقت باشد، بنابر احتیاط واجب نماز عشا را به قصد ما فی الذّمّه بخواند و بعداً نماز مغرب را قضاء نماید و احتیاطاً بار دیگر نماز عشا را هم به جهت رعایت ترتیب قضاء نماید.

طبق نظرآیت الله وحید:
اگر عمداً نماز مغرب يا عشاء را تا نصف شب نخواند ، احتیاط واجب آن است كه تا قبل از اذان صبح بدون اين كه نيّت ادا و قضا كند آن نماز را به جا آورد.

رساله ۱۶ مرجع مسأله ۷۳۹-۷۴۰ ؛ رساله (مکارم)مسأله ۶۷۹-۶۸۰ ؛ رساله جامع(سیستانی)مسأله۸۹۲

تاریخ ارسال : 22 می 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com