fasting blood glucose باید چند باشد

fasting blood glucose باید چند باشد

Fasting blood glucose در ازمایش چیست ؟

FBS مخفف FASTING BLOOD SUGAR به معنی قند خون ناشتا است. در این آزمایش مقدار قندگلوکز خون بعد ناشتایی اندازه گیری می‌شود.

fasting blood glucose باید چند باشد ؟

اگر قند خون بین 70 تا 100 باشد نرمال تلقی می‌شود.

اگر میزان قند خون بین 100 تا 125 باشد، طبق صلاح دید پزشک، برای کنترل قند خون، توجه به رژیم غذایی و ورزش توصیه می‌شود.

اگر قند خون بالاتر از 126 باشد به معنی ابتلای فرد به دیابت است.

تاریخ ارسال : 11 ژوئن 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com