بنزین ۱۸۰۰۰ تومانی

بنزین ۱۸۰۰۰ تومانی

برخی از خبرگزاری های نامعتبر این را عنوان کردند که بنزین ۱۸۰۰۰ تومانی شد. ولی این خبر شایعه است و واقعیت ندارد.

سخنگوی دولت با رد خبر افزایش قیمت بنزین ۱۸۰۰۰، گفت:

منظور رئیس جمهور از گرفتن تصمیمات سخت اقتصادی، خصوصی سازی و مبارزه با رانت خواران بود نه افزایش قیمت بنزین یا دیگر حامل‌های انرژی.

تاریخ ارسال : 11 ژوئن 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com