دو مورد از ثمرات انقلاب اسلامی دینی نهم

دو مورد از ثمرات انقلاب اسلامی دینی نهم

دو مورد از ثمرات انقلاب اسلامی دینی نهم عبارتند از :

1 بیداری اسلامی 

2 پیشرفت علم و فناوری

3 زنده شدن روحیه خود باوری

همانطور که دیدید ما سه مورد از ثمرات انقلاب اسلامی را گفتیم.

تاریخ ارسال : 11 ژوئن 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com