به آدرس موجود در اینترنت چه می گویند

به آدرس موجود در اینترنت چه می گویند

به آدرس موجود در اینترنت چه می گویند ؟ دامنه

یعنی آدرس سایتی را دامنه میگویند . مثلا دامنه سایت ما jojhelp.com

برای مثال میتوان دامنه های ( com – ir – org و … ) را نام برد که دامنه نام دارند .

تاریخ ارسال : 28 می 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com