چرا شاعر می گوید انسان باید دشمن هم داشته باشد فارسی نهم

چرا شاعر می گوید انسان باید دشمن هم داشته باشد فارسی نهم

چرا شاعر می گوید : « انسان باید دشمن هم داشته باشد » ؟

تا گاهی از افکار و اندیشه ها و کارهای آدمی انتقاد کند و انسان را از خطا و غرور دور کند.


مطلب اضافی در مورد دشمن شناسی :

برای تصمیم‌گیری و چگونگی واکنش در برابر دشمن باید ابتدا او را شناخت، به اهدافش پی برد و روش‌های او را در ضربه زدن و رسیدن به اهدافش بازشناخت همچنان که باید نقاط ضعف و قوت او را مورد مطالعه قرار داد. به مجموع این کارها دشمن شناسی گویند.

 

تاریخ ارسال : 25 می 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com