چرا حشرات پوست اندازی میکنند علوم نهم

چرا حشرات پوست اندازی میکنند علوم نهم

چرا حشرات پوست اندازی می کنند.؟ (سوال علوم نهم)

سخت بودن اسکلت خارجی، جلوی رشد جانور را می گیرد.به همین دلیل،بسیاری ازآنها پوست اندازی می کنند؛ اسکلت قبلی را از خود جدا میکنند و یک اسکلت بزرگتر و جدید برای خود میسازند./


مطلب اضافی تر درباره پوست اندازی :

پوست‌اندازی فرایندی است که در طی آن یک جانور به طور منظم یک لایهٔ بیرونی یا پوشش بدنش را دور می‌اندازد که این فرایند می‌تواند در زمان خاصی از سال یا در دوره‌های خاصی از زندگی او اتفاق افتد.

پوست‌اندازی می‌تواند شامل از دست دادن روپوست، خز (مو، پر، خز، پشم) یا دیگر لایه‌های بیرونی بدن باشد. در برخی گروه‌ها دیگر اعضای بدن هم ممکن است از دست بروند برای نمونه در برخی حشرات، بال‌ها یا در بندپایان تمام استخوان‌بندی بیرونی از دست می‌رود.

تاریخ ارسال : 25 می 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com