برای رشته انسانی معدل باید چند باشد

برای رشته انسانی معدل باید چند باشد

شرایط معدل لازم جهت انتخاب رشته انسانی باید چند باشد ?

1- عملکرد تحصیلی که شامل نمرات درسی می شود ( سی و پنج امتیاز ) که شامل
در درس ادبیات فارسی 14 ، مطالعات اجتماعی 13 و عربی 12 کسب گردد .
مجموع سه نمره کسب شده در درس های عربی ، مطالعات اجتماعی و زبان و ادبیات فارسی در پایه های هفتم و هشتم و نهم بدون ضریب در خرداد یا شهریور نباید کمتر از 42 باشد .
نمرات دروس ادبیات فارسی با ضریب 4 ، مطالعات اجتماعی با ضریب 3 و عربی با ضریب 2 در پایه های هفتم و هشتم و نهم محاسه میگردد .
مجموع نمرات کسب شده در سال هفتم و هشتم و نهم در دروسی که با رشته ی تجربی مرتبط هستند با در نظر گرفتن ضریب حداقل 378 باشد به عبارت دیگر معدل دانش اموز حداقل 14 باشد تا بتواند وارد رشته انسانی شود .

2- آزمون های مشاوره ای ( سی امتیاز )

3- نظر دبیران مربوطه ( ده امتیاز )

4- نظر مشاور ( ده امتیاز )

5- نظر دانش آموز ( ده امتیاز )

6- نظر والدین ( پنج امتیاز )

دروس رشته انسانی
دروس عمومی و اختصاصی رشته انسانی در سال دهم و یازدهم و دوازدهم به شرح زیر می باشد .

روی عکس را لمس یا کلیک کنید تا عکس بزرگ شود.

تاریخ ارسال : 26 ژوئن 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com