specific gravity در آزمایش ادرار باید چند باشد

specific gravity در آزمایش ادرار باید چند باشد

وزن مخصوص<specific gravity> ادرار نتیجه‌ی اندازه‌گیری اجزای مختلف همانند مواد دفعی و املاح ادرار است که به صورت عددی بیان می‌شود. وزن مخصوص بالا نشان دهنده‌ ادرار غلیظ است.

specific gravity در حالت طبیعی در بازه‌ ۱.۰۰۵ تا ۱.۰۳ قرار می‌گیرد. بیماری‌های کلیوی و مصرف بیش از اندازه مایعات می تواند باعث کاهش این عدد شود. از طرف دیگر غلیظ شدن ادرار و کمبود مایع در بدن این عدد را بالا می‌برد.

وزن نمونه ادرار که شاخص غلظت مواد در ادرار که نتیجه‌ی مواد دفعی و املاح است حدود طبیعی آن برای ادرار راندوم 1/003 تا 1/035 و برای ادرار 24 ساعته 1/015 تا 1/025 است و چون نسبت است واحد ندارد. SG ادرار در طول شبانه است که متغیر خیلی مفید است. در دهیدراتاسیون، اکلامپسی ئ دیابت قندی SG افزایش و در دیابت بی مزه و هیدراتاسیون شدید SG کاهش می یابد. اگر بخواهیم به‌صورت جزی تر بیان کنیم وزن بالای ادرار (افزایش عدد) حاکی از غلیظ بودن ادرار (کاهش مصرف مایعات)، تزریق مواد کنتراست، اختلال ترشح ADH ودهیدراتاسیون به علت تعریق، تب، اسهال و استفراغ است. وزن پایین ادرار (کاهش عدد) نیز می‌تواند ناشی از دیابت بی‌مزه، مصرف داروی مدر و کاهش توانایی کلیه در تغلیظ ادرار باشد.

 

تاریخ ارسال : 7 ژوئن 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com