پایتخت ایلخانان / پایتخت ایلخانان در زمان اولجایتو

پایتخت ایلخانان

پایتخت ایلخانان شهرهای مراغه، تبریز و سلطانیه سه پایتخت متعلق به دوره‌ی ایلخانی‌اند، شهر مراغه نخستین پایتخت شاهان ایلخانی بود که هلاکوخان در آنجا حکومت می‌کرد و پایتخت بعد از مدتی به تبریز منتقل شد .

پایتخت ایلخانان در زمان اولجایتو ؟

و در زمان اولجایتو به سلطانیه که اکنون جزو استان زنجان است،‌ انتقال یافت. اکنون در این سه شهر، آثار کمی از دوره‌ی ایلخانی باقی مانده است، ولی شهرهایی مانند اصفهان‌، یزد و کاشان از نظر آثار متعلق به آن دوران غنی‌ترند.

تاریخ ارسال : 23 می 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com