چرا پایه های حکومت خوارزمشاهیان چندان محکم نبود

چرا پایه های حکومت خوارزمشاهیان چندان محکم نبود

سوال این هست که چرا پایه های حکومت خوارزمشاهیان چندان محکم نبود ؟

چون خلیفه عباسی فرمانروایی آنها را به رسمیت نمی‌شناخت و تسلطی بر فرمانروایان محلی نداشتند.


درس 13: غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان مطالعات اجتماعی هشتم دوره اول متوسطه

تاریخ ارسال : 26 می 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com