تب نوزاد باید چند باشد

تب نوزاد باید چند باشد

حرارت بدن کودکان در حالت طبیعی بین 36 تا 37 درجه سانتی گراد در شبانه روز متغیر است. اگر حرارت نوزاد بیش از این حد باشد ، نوزاد تب دارد.

با اینکه دندان درآوردن هم باعث بالا رفتن جزئی دمای بدن میشود، اما اگر درجه حرارت بدن کودک باالتر از 100 درجه فارنهایت(8.37 درجه سلسیوس) شود، نمیتواند دلیل اصلی تب باشد.

برای تایید تب از یک دماسنج مطمئن استفاده کنید. در موراد زیر میتوان گفت که کودک تب دارد:

اندازه گیری مقعدی 4.100 درجه فارنهایت یا 38 درجه سلسیوس.

اندازه گیری دهانی 5.99 درجه فانهایت یا5.37 درجه سلسیوس.

اندازه گیری زیربغلی 99 درجه فانهایت یا2.37 درجه سلسیوس.

 

در موارد زیر با پزشک تماس بگیرید:

نوزادان زیر سه ماهه که درجه حرارت بدنشان 4.100 درجه فارنهایت (38 درجه سلسیوس) یا باالتر باشد.

بچه های بزرگتری که دمای حرارت بدنشان باالتر از 2.102 درجه فارنهایت (39 درجه سلسیوس) باشد.

در موارد زیر برای بچه های بزرگتری که تبی کمتر از 2.102 درجه فارنهایت (39 درجه سلسیوس) دارند، باید به پزشک مراجعه شود.

در نوشیدن مایعات سرباز میزند و به اندازه کافی مایعات مصرف نمیکند.

دچار اسهال مداوم یا استفراغ شده است.

نشانه هایی از کمآب شدن بدن در او مشاهده میشود (کمتر از حد نرمال ادرار دارد، موقع گریه کردن اشک از چشمان او نمیآید ،هوشیاری و فعالیت جسمی کمتری نسبت به مواقع عادی دارد).

از یک چیز بخصوص شکایت دارد) مثالً گلودرد یا گوشدرد

هنوز بعد از 24 ساعت(در بچه های زیر 2 سال) یا 72 ساعت (در بچههای باالی 2 سال) تب دارد.

بطور مداوم تب دار میشود ، حتی اگر تب او هر شب فقط چند ساعت طول بکشد.

مشکل جسمانی مزمن مثل بیماری قلبی، سرطان، لوپوس یا کمخونی دارد.

روی بدن او جوش دیده میشود.

موقع ادرار درد دارد.

تاریخ ارسال : 4 جولای 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com