سوالاتی که باید در خواستگاری پرسید

سوالاتی که باید در خواستگاری پرسید

از مهمترین سوالاتی که باید در خواستگاری پرسید عبارتند از :

عنوان دقیق شغلی و درآمد ماهانه .

به طور کلی چند تا دوست و رفیق دارد.

پایبندی اش به سایر امور دینی چگونه است.

نظرش را در مورد موسیقی بپرسید.

نام و نام خوانوادگی

میزان تحصیلات

شغل

سن

محل زندگی

تعداد خواهر و برادر

شغل پدر و مادر

شغل خواهر و برادر

و مواردی که خودتان نیاز دارید بدانید از او سوال کنید.

 

تاریخ ارسال : 25 می 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com