انیس در ستایش چگونه فلج شد

انیس در ستایش چگونه فلج شد

انیس در ستایش چگونه فلج شد ؟ چون انیس سکته کرد

انیس به طاهر برادر صابر حسادت می کرد چرا که حشمت فردوس به طاهر خیلی بها می داد. انیس برای از سر راه برداشتن طاهر دست به کاری زد که منجر به قتل او شد.

انیس در فصل دوم سریال سکته کرد و فلج شد و زندگی به کامش تلخ شد و فقط عذاب می کشید دیگر نمی توانست به کارهای زشتش ادامه دهد و از جمله اتفاقاتی که شاهدش بود و کاری از دستش بر نمی آمد ازدواج صابر با برادرزاده اش پری سیما بود، اعتیاد دخترش رعنا، قتل شوهرش(صابر) توسط پری سیما و…

صفایی برادر انیس برای خواهرش یک استاد گفتار درمانی به خانه فرستاده است که انیس بتواند حرف بزند. اما این همه ماجرا نیست پری سیما برای انیس نقشه ها دارد. اگر انیس بتواند دوباره حرف بزند باید توسط حمید کشته شود چرا که انیس از تمام اتفاقات با خبر است.

آیا انیس می تواند دوباره صحبت کند؟ و آیا انیس کشته می شود؟

گفته ها بر اساس این است که انیس همه ماجراها را لو می دهد و در این سریال کشته نمی شود.

 

تاریخ ارسال : 30 می 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com