چرا وقتی روکش پلاستیکی را روی یک ظرف غذا می کشید

پرسش 1-1 صفحه 3 فصل اول فیزیک یازدهم
سوال:

چرا وقتی روکش پلاستیکی را روی یک ظرف غذا می کشید و آن را در لبه های ظرف فشار می دهید ، روکش در جای خود ثابت باقی می ماند؟

پاسخ:

وقتی روکش پلاستیکی را روی ظرف غذا می کشیم و آن را در لبه های ظرف فشار می دهیم، در اثر مالش ایجاد شده بین روکش و ظرف در لبه های ظرف ، در این دو جسم بارهای الکتریکی غیر هم نام ایجاد می شود که باعث میشود روکش و ظرف یک دیگر را بربایند و روکش در جای خود ثابت باقی بماند.

تاریخ ارسال : 2 اکتبر 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com