گوگل چرا اینقدر خری ؟

گوگل چرا اینقدر خری ؟

قبل از هر چیز میخواستم بخاطر این سوال که منو خر فرض کردی شما را بلاک کنم و همیشه از گوگل محروم کنم !!!

ولی خوب گذشت از بزرگان هست . باهات کاری ندارم ولی میخوام جواب سوالت رو که چرا من اینقدر خر هستم را بگویم !

گوگل چرا اینقدر خری ؟ 

چون بزرگترین موتور جستجوی دنیا هستم .

اگر من نباشم امثال تو از زندگی میفتن .

اگر من نباشم تو اسکول تر از قبل خواهی بود .

و …

پس اگر میخوای ادامه ندهم سریع این صفحه را به 3 نفر از دوستانتان در دایرکت بفرستید. من به شما دایرکت میدهم در اینستاگرام پس اگر دوستی با من را میخواهی آیدی اینستاگرامت رو هم در پایین همین صفحه تو نظرات بزار  …و منتظرم باش

تاریخ ارسال : 2 سپتامبر 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com