حرکت جنین پسر از کی شروع میشه

حرکت جنین پسر از کی شروع میشه

شروع تکان خوردن و حرکت جنین پسر در زودترین حالت از هفته 18 بارداری و در دیرترین حالت از هفته 21 بارداری است. بنابراین یک مادر باردار باید بین هفته‌های 18 تا 21 بارداری منتظر احساس خاصی در شکم و بطن خود باشد که از آن با عنوان حرکت تکان خوردن جنین یاد می‌شود؛ اما اینکه تکان خوردن جنین پسر در چند هفتگی یا چند ماهگی است، باید بگوییم که این موضوع ربطی به جنسیت ندارد و معمولا به شکل قرارگیری جنین در رحم بستگی دارد.

در هر صورت همه مادرها در ماه ششم بارداری می‌توانند لگد زدن جنین را احساس کنند. بنابراین اگر در سه ماهگی بارداری خود هستید، یعنی بین هفته‌های 13 تا 16 بارداری، نباید انتظار داشته باشید که تکان‌های معجزه درون شکم خود را احساس کنید؛ زیرا هنوز خیلی زود است.

چرا بعضی روزها حرکت جنین کم می‌شود؟
کاهش حرکات جنین در ماه آخر بارداری طبیعی است؛ زیرا جنین به حداکثر وزن خود رسیده است و جای بسیار زیادی را در درون کیسه آب و در شکم مادر اشغال کرده است. همچنین میزان مایع آمنیوتیک در ماه آخر بارداری کاهش پیدا می‌کند و از همین جهت شکل حرکات جنین اندکی دچار تغییر می‌شود.

خوابیدن یکی از علت‌هایی است که باعث می‌شود جنین حرکت نداشته باشد. جنین هم ساعاتی را در درون رحم مادر خود می‌‌خوابد. این ساعات گاهی با خوابیدن مادر یکی است و گاهی هم مشابه نیست.

هر جنین به صورت ممتد حداکثر 75 دقیقه می‌خوابد. خوردن غذاهای انرژی زا، به پهلو خوابیدن و نوازش شکم باعث حرکت کردن جنین می‌شود. توجه داشته باشید که انجام همه این کارها چه برای تکان خوردن جنین پسر و چه برای تکان خوردن جنین دختر کاربرد دارد.

تاریخ ارسال : 25 می 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com