هنر تظاهر به شخص دیگری بودن

هنر تظاهر به شخص دیگری بودن

میدانم شما هم به دنبال جواب “هنر تظاهر به شخص دیگری بودن” میگردید / احتمالا دارید جدول حل میکنید ؟ نه ؟ درست حدس زدم خب بریم سراغ جواب.

هنر تظاهر به شخص دیگری بودن را بازیگر میگویند.

بد نیست بدانید از تظاهر به شخص دیگری بودن :

“تظاهر و وانمود کردن به آن چیزی که نیستیم در واقع نوعی فخرفروشی و برتر دانستن خود از دیگران، مایه، پایه و اساس آن است، سابقه چند هزار ساله دارد، چون اصولا تظاهر در ایران، مصر، چین، ژاپن و بعدها در قرون وسطی و در دوران های بعد در اروپا مایه برتر شمردن خود از دیگران بوده است، حتی در پوشش، لباس، جواهرات و آرایش.”

”وقتی آزاد اندیشی وجود ندارد و افراد نمی توانند حقایق را بیان کنند، شروع به تظاهر، تزویر، ریا و دروغ گویی می کنند. تظاهر نوعی دروغ گویی و فریب کاری است که می تواند جامعه را به شدت بیمار کند و کیفیت زندگی و امور اجتماعی را تغییر بدهد.”

تاریخ ارسال : 23 می 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com