در علم جغرافیا پیشروی آب در خشکی

در علم جغرافیا پیشروی آب در خشکی

در علم جغرافیا پیشروي آب در خشکی را چه می گویند؟ خلیج

اگر به طور کلی بخواهیم تعریفی از پیشروی آب داشته باشیم به بالا آمدن سطح آب نیز گفته می شود.

اما پیشروی خشکی در آب در جفرافیا به معنی ورود قطعه ای بزرگ از زمین به محدوده ی دریا است که در واقع از یک طرف به خشکی وصل بوده و در سه طرف دیگر آن آب قرار دارد که نقطه ی مقابل دماغه ،خلیج است. همچنین به عنوان پیشروی مرز ساحلی هم شناخته می شود. به همین علت برخی از دماغه‌ ها در جهان دارای بلندی هستند.

تاریخ ارسال : 23 می 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com