زمین چه چیزهایی را پاک میکند

زمین ، چگونه و چه چیزهایی را می تواند پاک کند ؟

زمین یکی از مطهرات است که کف پا یا ته کفشی را که بواسطه راه رفتن نجس شده باشد ، پاک میکند البته با سه شرط :

اول : خود زمین پاک باشد .

دوم : زمین خشک باشد .

سوم : عین نجاست ، با راه رفتن کاملاً بر طرف شود .

تاریخ ارسال : 7 فوریه 2023
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com