منظور از پلاک فعال خودرو چیست ؟

منظور از پلاک فعال خودرو

منظور از پلاک فعال خودرو چیست ؟

منظور از پلاک فعال خودرو , پلاکی است که بر روی خودرو نصب شده است و در حال استفاده است.

پلاکی که از روی خودرو گرفته میشود و در انبار راهنمایی رانندگی قرار میگیرد تا 6 ماه به طور موقت غیرفعال می شود و بعد از آن هم درکل پلاک از بین می رود.

چگونه میتوانم بدانم پلاک فعال دارم یا نه ؟

از طریق پلیس بعلاوه 10 پیگیری کنید و یا از طریق کد ملی در سایت راهور پیگیری کنید و همینطور میتوانید از شماره تلفن 110 و یا از شماره 197 سوال فرمایید.

تاریخ ارسال : 10 می 2023
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com