متن لاتی برای پست اینستا

برای پست اینستا

چند متن لاتی برای پست های اینستاتون آوردم

هر گردی گردو نیس، هر دو پایی هم آدم نیست! به چشمت هم اعتماد نکن.

به بعضیام باید گفت وقتی شما داشتی تو کوچه پشتی تیله بازی میکردی ما رو دیوار بند یادگاری مینوشتیم.

افسانه ای بنام رفاقت زندگی ام را تباه کرد.

کلاً یـهِ نـَفـَر بـآ مـاٰس .. کـهِ جـاٰش اون باٰلاس .. تـاٰ اون بـاٰ مـاٰس ، بیـخـیاٰل هـَر چـیٰ.

مَشتی ما نَه نیاز بهِ امرِ به معروف داریم ، نه نهیِٰ از منکر . . چون باٰ قلبی کهِ سمتِ چپ هست، نمیشهِ راست راه رفت . . .!!!

یِه سِریام هَستَن کِه با گُرگ بَره میخورَن با چُوپان گِریِه میکنن 🙂

مهم نیست پشت سرم چی میگن مهم اینه تا سرمو برمیگردونم ساکت میشن 🙂

هرکسی لیاقت یه شانس دوباره رو داره.. اما نه برای یه اشتباه تکراری…!

تا یه جایی،بهت گیر میدم و روت حساسم. از یه جایی به بعد تو میمونی واطرافیانت.

تا شما رل بزنید کات کنید من برم بشاشم بیام:-)

وقتی کسی اندازه ات نیست ، دست به اندازه ی خودت نزن . . .

در نسلی گیر افتاده ایم که در آن وفاداری فقط یک خالکوبی است، عشق فقط قول است(:

ما دویدیم و نَرسیدیم بَعضیا نِشستَن و رسیدَن ..! کجا میخٓواین رِفیق بِخرینٓ ک اینجورٓی میفروشینِش!

از صمیم قلب برای بعضی از خاطرات آرزوی فراموش شدن میکنم:)!..

اگر شما هم متن خوب دارید تو نظرات بنویسید /

تاریخ ارسال : 5 جولای 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com