چرا مردم باید از فتوای فقها پیروی کنند

چرا مردم فتوای فقها پیروی کنند

توضیح دهید چرا مردم باید از فتوای فقیهان پیروی کنند؟

چون سخنان فقیهان بر گرفته از آیات قرآن و احادیث پیامبران و امامان هست و در هر مسئله ای از سخنان و احادیث پیامبران استفاده میکنن و پیروی از اون ها ینی پیروی از پیامبران…

در این رابطه بیشتر بخوانید :

تفاوت برخی آراء فقیهان و فرضیه «قرائت پذیر انگاری دین»

در برداشت‌ از الفاظ‌ آیات‌ و روایات، امور گوناگونی‌ دخالت‌ دارد که‌ دانستن‌ معنای‌ الفاظ‌ از جملة‌ آن‌ها است. وجود قراین‌ و نشانه‌های‌ گوناگون‌ «حالی» و «مقالی» که‌ از خود آیات‌ و روایات‌ یا تاریخ‌ و اوضاع‌ زمانیِ‌ گفتار به‌ دست‌ می‌آید، هر کدام‌ می‌تواند نقش‌ بسیار مهمی‌ در فهم‌ و برداشت‌ از متن‌ آیات‌ و روایات، ایفا کند؛ این‌ امور، مورد اختلاف‌ فقیهان‌ است‌ و نسبت‌ به‌ بسیاری‌ از آن‌ها اتفاق‌ نظری‌ میان‌ همگان‌ وجود ندارد.

اصولیان‌ تمسک‌ به‌ ظاهر آیات‌ قرآن‌ را روا دانسته‌ و اخباریان‌ روا نمی‌دانند(17)، گروهی‌ تقیید آیات‌ قرآن‌ به‌ وسیلة‌ روایات‌ را جائز و گروهی‌ ممنوع‌ می‌دانند. گروهی‌ دانستن‌ تاریخ‌ و اوضاع‌ زمانی‌ گفتار را در فهم‌ مقصود گوینده، مهم‌ دانسته‌ و گروهی‌ مهم‌ ندانسته‌اند. علامه‌ سید جعفر مرتضی‌ عاملی‌ در این‌ باره‌ می‌گوید:

«شما از نقش‌ تسلط‌ بر تاریخ‌ و دانستن‌ وقایع‌ تاریخی‌ در فهم‌ احادیث‌ و نصوص‌ دینی‌ غافل‌ نباشید. تمام‌ احادیث‌ در بستر تاریخی‌ خود شکل‌ می‌گیرند. انسان‌ با زمان، رابطة‌ متقابل‌ تأثیر و تأثر دارد….. بنابراین، درک‌ درست‌ بسیاری‌ از نصوص، نیازمند آگاهی‌ کامل‌ اززمان، مکان‌ و شرایطی‌ است‌ که‌ در آن‌ صادر شده‌ است…. شناخت‌ این‌ موارد، ما را در فهم‌ حدود، قیود و درک‌ اشارات‌ و لطایف‌ آن‌ یاری‌ می‌کند.»(18)

تاریخ ارسال : 15 ژانویه 2023
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com