باکتری ها را بر چه اساسی گروه بندی می کنند

باکتری ها را بر چه اساسی گروه بندی می کنند

تصویر باکتری مارپیچی است.

در علوم نهم سوالی هست با عنوان ” باکتری ها را بر چه اساسی گروه بندی می کنند “

جواب :

باکتری ها را بر اساس شکل ظاهری آن ها طبقه بندی میکنند که عبارتند از : مارپیچی ، میله ای ، کروی


توضیح اضافی تر :

باکتری ها را بر چه اساسی گروه بندی می کنند؟
طبقه بندی باکتری ها به دلایل مختلفی صورت می‌گیرد. به دلیل این تنوع کاربرد، ممکن است باکتری‌ها با استفاده از روش‌های مختلفی گروه بندی شوند. ویژگی مهم همه این سیستم‌های طبقه بندی این است که یک موجود زنده توسط یک فرد (دانشمند، پزشک، اپیدمیولوژیست) شناسایی می‌شود و توسط افراد دیگر به عنوان یک موجود زنده شناخته می‌شود. در حال حاضر روش‌های گروه بندی مورد استفاده توسط پزشکان و میکروبیولوژیست‌های بالینی بر طرح‌های طبقه بندی فنوتیپی (بر اساس ظاهر) تکیه دارند. این روش‌ها از ریخت شناسی باکتریایی و ویژگی‌های رنگ آمیزی ارگانیسم و همچنین نیازهای رشد گونه‌ها به O2 به همراه انواع آزمایش‌های بیوشیمیایی استفاده می‌کنند.

برای متخصصین بالینی، مخزن محیط زیستی ارگانیسم، ناقل‌ها و راه‌های انتقال عامل بیماری زا نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستند. طرح‌های طبقه بندی که بیشتر توسط پزشکان و میکروبیولوژیست‌های بالینی مورد استفاده قرار می‌گیرد در ادامه مورد بحث قرار گرفته است. دانشمندان علاقه مند به تکامل میکروارگانیسم‌ها، بیشتر به تکنیک‌های طبقه بندی علاقه مند هستند که امکان مقایسه ژن‌های بسیار محافظت شده را در بین گونه‌های مختلف فراهم می‌کند. در نتیجه این مقایسه‌ها می‌توان درخت فیلوژنتیک ایجاد کرد که میزان ارتباط موجودات زنده مختلف را نشان می‌دهد. یکی از کاربردهای نسبتاً جدید این فناوری، شناسایی و بررسی عوامل بیماری زای غیرقابل کشت و بیماری‌هایی است که آن‌ها ایجاد می‌کنند.

تاریخ ارسال : 25 می 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com