آن چیست که همیشه در مقابل شماست اما دیده نمیشود

در مقابل شماست اما دیده

این براتون سوال است که آن چیست که همیشه در مقابل شماست اما دیده نمیشود ؟

جواب این سوال آینده است که همیشه پیش روی ماست.

پاسخ : «آینده» چیزی است که همیشه در مقابل است و به آن فکر می کنیم اما در حال حاضر دیده نمی شود.

تاریخ ارسال : 23 می 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com